Khi các bạn truy cập và đọc bài trên thuvientruyenweb tức là bạn đã chấp nhận những qui định sau về các bài viết trên blog và bình luận.

1. Bài viết
– Bài viết lấy từ nhiều nguồn truyện tổng hợp, từ nhiều tác giả và dịch giả.

2. Bình luận
– Không bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc vùng miền
– Không nói tục, chửi thề.
– Không spam bài viết hay các hình thức khác.
– Mọi comment phải có độ dài từ 10 từ trở lên
– Nên dùng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh để bình luận.

3. Chính sách hỗ trợ bạn đọc
– Blog này hoàn toàn miễn phí và mãi mãi miễn phí, nếu bạn có thắc mắc, khó khăn trong bất kỳ vấn đề nào mà thuvientruyenweb có đề cập thì bạn có thể sử dụng phần bình luận công khai bên dưới để thảo luận và xây dựng cùng tôi, hoặc bạn có thể gửi câu hỏi trong trang liên hệ để được hỗ trợ. Với những khách hàng, đối tác cần giúp đỡ hoặc có những vấn đề khác không công khai hãy sử dụng trang liên hệ.